For sure

Instructor Team

 • 2011 – 2017  Weerbaarheids workshops (Kistallis PNB)
 • 2017 – 2019 Kida Weerbaarheids & SV lessen (Kristallis H400)
 • 2019 – 2021  Kida Project als interventie om Gedragsverandering d.m.v vechtsport te ontwikkelen (Kristallis Aventurijn)
 • 2021 – Heden Kida Themagerichte lessen – Kida keuzeuur – FUNdamentals – Weerbaarheids en maatwerk lessen (Tarcisiusschool)
 • Samenwerking met diverse Nijmeegse sportscholen

 

KIDA is een manier voor jongeren om snel en in korte tijd meer zelfvertrouwen, zelfrespect en beter sociaal functioneren te verkrijgen.

Binnen Kida en de vechtsport worden er verschillende doelen nagestreefd:

 • Mogelijkheid voor actieve recreatie.
 • In stand houden en eventueel ontwikkelen van de fysieke mogelijkheden.
 • Verminderen van contact- en aanrakingsangst door het aanbieden van intimiteit.
 • Toenemende (sensomotorische) activiteiten.
 • Leren omgaan met de partner door het aanbieden van concrete opdrachten, die uitsluitend succesvol blijken te zijn als beide partners samenwerken.
 • Discipline ontwikkeling.
 • Bewegen als een natuurlijke kracht, niet op kracht maar gebruik maken van de juiste manier van bewegen zodat je sterker bent.
 • Vechtsport is structuur biedend
 • Vechtsport vergroot het zelfvertrouwen.
 • Vechtsport versterkt de samenwerking.
 • Vechtsport kanaliserend agressie.
 • Bij vechtsport leer je zorg te dragen voor elkaar.
 • Het bevorderen van aspecten van sociale competentie van kinderen namelijk zelfvertrouwen, zelfbeheersing en rekening houden met anderen
 • Het leren vertrouwen schenken aan anderen en anderen leren jou te vertrouwen.
 • Het positief beïnvloeden van het gedrag met name door het leren op een juiste manier om te gaan met gevoelens van zichzelf en de ander.
 • Het accepteren van en omgaan met elkaars mogelijkheden en beperkingen en leren omgaan met eventuele conflicten.
 • Het leren dat je de ander nodig hebt, verantwoordelijkheid bent voor elkaar en samen sterk wordt
 • Het leren inzien dat je met en van elkaar kunt leren.
 • Het leren aanwijzingen accepteren en geven, verlies en winst relativeren en inzien dat je trainingspartners hebt in plaats van tegenstanders. Een partner heb je nodig om het spel te leren en te kunnen spelen.
 • Het ondersteunen van een pedagogisch klimaat in de groep en in de directe omgeving daarvan.
 • Het positief beïnvloeden van het bewegen.
 • Het krijgen en/of houden van plezier in bewegen.
 • Het optimaal intensief en veelzijdig bewegen ten aanzien van het leerproces, de inspanning en de bewegingservaring.
 • Het positief beïnvloeden van het lichaamsbewustzijn en de ruimtelijke oriëntatie.
 • Het positief beïnvloeden van de persoonlijke hygiëne.
 • Een spel van wederzijds grenzen verkennen en verleggen, zowel geestelijk als lichamelijk, zowel bij jezelf als bij de ander.