Vechtsport verleidt jongeren tot het maken van positieve keuzes

Veel jongeren in achterstandswijken worstelen met zichzelf en met hun omgeving. Ze worstelen met het veranderende lijf en de ontwikkeling van hun identiteit. Jongeren vinden het lastig te knokken tegen wat hen dwars zit, of wat zich in hun omgeving als onrecht aan hen voordoet. Als gevolg daarvan vallen deze jongeren vaker uit op school (Herweijer, 2008), zorgen vaker voor overlast op straat, hebben conflicten thuis of vinden aansluiting bij criminele groepen. Hoe kunnen we hen leren opkomen voor hun idealen en voor het krijgen van ruimte zichzelf beter te leren kennen. Hoe kunnen zij kwetsbaar zijn en tegelijkertijd zich verzetten tegen de stigma’s die zij door anderen opgelegd krijgen?

Vechtsporten zijn vooral populair bij kansarme jongeren. De vechtschool en vaak ook de groep is voor hen als een tweede thuis, waar ze een ander en positiever perspectief op zichzelf en hun omgeving kunnen ontwikkelen. Met een coach/trainer als sleutelfiguur.

Themagerichte vechtsport lessen en vechtsport bieden hen kansen om positieve ervaringen op te doen die ze thuis, op school of het leven op straat niet (volledig) kunnen opdoen (Abdallah, 2017). Hierdoor krijgen deze jongeren niet alleen vertrouwen in zichzelf, maar ook in hun omgeving. Voorwaarde is een veilige sportomgeving en pedagogisch competente begeleiders.

Tieners noemen de sportschool hun thuis. Trainers/coaches/begeleiders zijn als broers en zussen voor hen. Ze voelen zich gesteund en kunnen zich inleven in de sportcultuur.

Een ervaren en kundige trainer betekent veel voor hen. Hij is haar rolmodel en beste vriend en begeleidt haar of hem door belangrijke momenten in het leven buiten het vechtsporten, zoals bij het maken van belangrijke keuzes. Trainers lijken jongeren te bereiken die andere opvoeders niet kunnen bereiken.

Door hun sleutelpositie als coach kunnen jongeren betrouwbaar en kwetsbaar zijn, zowel als sporter als als mens. Bredere identiteitsvorming vergroot hun potentieel en maakt hen sociaal veerkrachtiger.

 

 

 Een gevoel van voldoening is belangrijk voor het ontwikkelen van een positieve identiteit. In vechtsporten wordt succes ervaren door het winnen van jezelf en anderen, en door het gevoel erbij te horen. De beoordeling en erkenning van een coach is erg belangrijk voor hen. Positieve en negatieve emoties komen ook aan bod in lessen. Trainers zorgen voor een veilige omgeving waarin dit mogelijk is. Als de manier waarop hij zijn emoties uit, ongewenst of zelfs destructief blijkt te zijn, zal hij corrigerende maatregelen nemen.

Vechten buiten een lessen wordt bijvoorbeeld afgekeurd en op maat gekeken wat er nodig is. De structuur die op deze manier wordt gegeven, is hetzelfde voor alle jongeren die vechten in de sportschool. Dit draagt ​​bij aan een gevoel van verbondenheid, een belangrijk gevoel van voldoening.

Nogmaals, vechtsportscholen, en vooral trainers, spelen een grote rol. Een coach die sport stimuleert en jongeren inzicht geeft in zijn aanpak helpt hen te reflecteren op hun eigen potentieel.

Hij motiveert en inspireert hen om hard te werken voor hun eigen doelen. Succesvolle coaches en sportscholen geven jongeren het gevoel dat ze een goede kans hebben om hun prestaties en doelen te bereiken.

 Vechtsporten stimuleren gedragsverandering op vele manieren. Sporten kan bijvoorbeeld jongeren aanmoedigen om een ​​gezondere levensstijl te kiezen of een hekel te hebben aan geweld op straat en op scholen. Fitnessstudio’s en trainers stimuleren de nodige discipline.

Binnen de sportschool wordt vaak een duidelijke groepsidentiteit gezien en gevoeld, samen met bijbehorende sociale rituelen.We willen zijn, dus passen we ons aan het gewenste gedrag aan. Ze willen ook bij de groep horen. Dus beginnen ze te handelen volgens de waarden en gedragscode van Jim – uitvoeren.

Daarnaast kunnen trainers verschillende gedragingen triggeren door ze op het juiste moment te triggeren. Merk je bijvoorbeeld dat een jongere worstelt met conflicten op school of thuis, ga dan een gesprek aan. Dit helpt jongeren na te denken over de gevolgen van bepaalde handelingen. Luisteren op het juiste moment kan leiden tot meer positief gedrag in lastige situaties.

Daarnaast is het belangreik voor een goede rolverdeling: trainer, contact school, begeleider/coach, contact jongerenwerker/wijkagent/jeugdcoach als je zelf niet alle rollen invult.