Het KIDA project: Kickboks interventie door aanpak op maat

Ons KIDA kickboks programma hanteert zowel een fysieke als sociale benadering om jongeren te helpen in hun ontwikkeling tot volwassenheid. Ons kickboks programma vergroot hun zelfrealisatie, zelfvertrouwen, zelfrespect, grensbewustzijn, zelfbewustzijn en intuïtie. Een specifiek doel van de lessen is om kinderen te leren omgaan met macht, kracht en machteloosheid.

Het programma biedt een raamwerk van themagerichte lessen, met oefeningen en spelvormen die helpend zijn in de groei naar volwassenheid en heeft ook als doel om jongeren zich bewust te laten worden van hun doel en motivatie in het leven. Onderwerpen die aan bod komen in KIDA zijn lichaamstaal, mentale kracht, empathie en positief gevoel. Andere onderwerpen zijn pesten, seksuele intimidatie, homofobie, maar ook levensdoelen en verlangens. Via spelvormen, ‘zachte’ zelfverdediging en grens- en communicatieoefeningen creëren we een sterke notie van zelfvertrouwen en zorgen voor een positieve Mindset.

Het Beloningsuur KIDA wordt vaak uitgevoerd in combinatie met de mentor en andere zelf-verbeterende programma’s in scholen. Het ondersteunt de doelstellingen van die andere schoolprogramma’s en draagt bij aan de doelstellingen ervan. Daarnaast kan het programma op een aantal manieren worden geïntegreerd in het schoolcurriculum. Delen van het programma zijn gebaseerd op de vechtsporten zoals boksen, kickboxen, Kalah, Kids krav maga en boxercise; op de vele mogelijkheden van de technieken, FUNdamentals (spelletjes) die in combinatie met deze vechtsporten bieden. Dit alles draagt zeker bij aan een positief schoolklimaat!

Programmastructuur / Leermethodes:

De bouwstenen van het KIDA programma zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Voortbouwend op deze basis besteden we aandacht aan thema’s via themagericht vechtsportonderwijs als bijv. veiligheid, assertiviteit, communicatie, waarden en normen, rust, geduld, respect zelfvertrouwen, indentiteitsvorming en ontwikkeling ondersteunen, en het vinden van je eigen weg (innerlijke kompas) die je verbindt met anderen (solidariteit) en die richting geeft in het leven (spiritualiteit).

Zelfrealisatie geeft een diep gevoel van kracht, vreugde en zingeving. Dit is een belangrijk concept, vooral voor jongeren die op de drempel staan om belangrijke keuzes te maken. Antwoorden op vragen over zingeving en richting zijn sterk gerelateerd aan het bewust worden van de eigen kwaliteiten en verlangens.

De hierboven genoemde thema’s zijn in het programma met elkaar verbonden door drie rode draden:

IMG_3270
  1. Aarden, centreren en focussen Leren hoe je stevig en ontspannen kunt staan, hoe je je kunt concentreren op de buikademhaling en hoe je de aandacht kunt richten (eerst extern, later getransformeerd naar een intern doel).
  2. De gouden driehoek van lichaamsbewustzijn – emotioneel bewustzijn – zelfbewustzijn: Emoties worden uitgedrukt in het lichaam door middel van spierspanning. Daarom kan een verhoogd lichamelijk bewustzijn leiden tot meer inzicht in en ervaring met de eigen reactiepatronen.
  3. Communicatie De ontwikkeling van fysieke vormen van communicatie als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde vormen van communicatie.
  4. Het Rots & Water concept De houding van de ‘stoere, onverplaatsbare rots’ versus de ‘mobiele, wendbare, communicatieve water’-attitude. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: het fysieke, mentale en sociale niveau. Op fysiek niveau betekent dit dat men een aanval kan pareren door middel van stevige spieren (rots), maar ook – en dat is vaak nog effectiever – door soepel mee te bewegen met de energie van de aanvaller (water).
  5. Op sociaal vlak – bijvoorbeeld in een gesprek – leren kinderen te kiezen tussen de rots- en de waterattitude. Ze leren ook dat dezelfde keuze geldt voor de manier waarop ze relaties met anderen aangaan en onderhouden. Op spiritueel niveau verdwijnen uiteindelijk de schijnbare tegenstellingen tussen rots en water. Dan ontstaat het inzicht en de ervaring dat beide manieren nodig zijn om tot zelfontplooiing te komen en dat mensen, in hun diepste wezen, met elkaar verbonden zijn en samen een pad inslaan.

Movement = Life

Houdt in:

 • Elkaar leren kennen
 • Lichaamsgezondheid
 • Lichaamstaal
 • Omgevingsbewustzijn

Functie van bewegen

 • Sociale functie = het meebewegen met anderen
 • Persoonlijke functie = het leren kennen van je eigen lichaam
 • Productieve functie = het iets kunnen maken
 • Expressieve functie = het ‘voelen’ en het uitdrukken van gevoelens
 • Verkennende functie = het ontdekken van iets nieuws
 • Vergelijkende functie = het vergelijken van jezelf met anderen (wedstrijd, winnen, verliezen)
 • Adaptieve functie = het aanpassingsvermogen

Bewegingsdoelen

 • Conditie (kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, flexibiliteit)
 • Coördinatie (wisselwerking tussen spieren en zenuwen)
 • Technieken (stoten, trappen, schoppen, gooien, vasthouden)
 • Sociale doelstellingen (groepsgedrag)
 • Emotionele doelen (plezier, gezondheid, gezelligheid, succes, avontuur, uitdaging, risico)

Gecertificeerde trainers

Docent weerbaarheid en agressieregulatie

Boxercise Advanced Instructor

Certified Gadaku trainer

Krav Maga Kids and Teen instructor

Boxercise Kids instructor

KALAH L1 CERTIFIED INSTRUCTOR

Alert and Safe L1 instructor

TRAUMASENSITIEF TRAIN DE TRAINER

剛柔流 BLACK BELT

KIDA sinds 2017